Stengång i trädgården.

Guide till stengång i trädgården

Med denna guide lär du dig anlägga en enkel trädgårdsgång där man inte ska köra några fordon. Underlaget kan variera från jordyta till gräsmatta eller skogsterräng. Om det finns bergpartier får man anpassa och placera trädgårdsgången vid sidan av dessa.

Det finns många olika möjligheter att bygga trädgårdsgångar beroende på vilken yta man vill ha och vilket utseende som passar.

Detta behöver du:

  • Fiberduk vid mjuk eller våt undergrund
  • Vält eller vibroplatta
  • Pinnar
  • Snöre
  • Natursten

Vi rekommenderar följande material:

Så här gör du:

1.
Gräv ur underlaget ca 10 cm. Använd om möjligt massorna för att modellera tomtytan i närheten.
2.
Om underlaget är blött eller mjukt (exempelvis lera) rekommenderas en fiberduk, som ett materialskiljande lager. Det ger dessutom en viss förstärkning av bärigheten.
3.
Fyll på urgrävningen med ett bergkrossmaterial eller en makadam till en färdig grusgång. En möjlighet är att fylla upp ca 10 cm med bergkross 0/16 mm. Det går även med grövre material, men om arbetet ska ske manuellt rekommenderas denna finare materialstorlek.
4.
Bergmaterialet packas med vibroplatta eller vält. Kontrollera nivån på överytan med en bräda eller genom att spänna snöre mellan nedslagna pinnar.
5.
Lägg stenplattorna i ca 4 cm stenmjöl 0/2 med fogar i samma material. Du kan också blanda stenytor med partier av plattor och få tilltalande mönster och så kallade trampstenar.

Ansvarsfriskrivning

info

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. Konstruktion och resultat är beroende på lokala markförutsättningar och faktisk användning av recept och material

Tips!

info

Behöver du hjälp?

Boka gratis rådgivning  med oss eller kontakta vårt kundcenter.

info

En annan möjlighet är att bygga rakt igenom med dränerande material, som ger en grövre struktur men också en bättre vattenavrinning vid regn. Då används lämpligen en makadam 8/16 mm. Vid den här lösningen räcker det med en enda materialtyp från botten ända upp. Även här bör man packa med vält eller vibroplatta och hålla kontroll på höjderna vid utläggningen. Ytan blir något grövre och kan kännas lite vassare för barfota fötter. Den kan också vara svårare att rengöra med kratta eftersom lövrester och liknande lättare fastnar i ytan, men den stora fördelen är att materialet ligger kvar på sin plats och kan ta emot mycket vatten.

info

Vid allt markbyggande är det viktigt att nederbörd och smältvatten kan rinna bort.
I annat fall bildas kvarstående vattenpölar och i värsta fall läckage mot byggnader.
Detsamma gäller trädgårdsgångarna, som bör ha en svag lutning mot lägre terräng.
I undantagsfall måste man lägga ner särskilda dräneringsledningar, men en gång med
dränerande stenmaterial kan i sig fungera som dränering. Det är också viktigt att alltid ha marklutning från byggnader, så att vatten inte samlas mot husen.

Intresserad av detta projekt?

Använd vår planerare för att räkna ut rätt mängd material eller
handla material direkt i webbshoppen!