Vitt hus med garageuppfart med asfalt

Guide till garageinfart med asfalt

En garageinfart måste liksom en väg kunna bära trafik utan att deformeras och den måste kunna motstå slitage. Man bygger en garageinfart efter samma principer som man bygger en väg.

En sammansättning av olika material, förstärkningslager, bärlager och slitlager tar tillsammans upp och fördelar tyngden så att infarten inte sjunker eller blir deformerad.

Vad man bör tänka på när man skall anlägga en garageinfart är hur man vill att den slutgiltiga ytan skall vara. Ska den vara asfalterad eller vill man ha grusyta? Oavsett slutyta är grunderna detsamma. Vi kommer i detta produktblad att beskriva grunderna och sedan ge exempel på material som kan användas som slutyta.

Detta behöver du:

  • Vibratorstamp/padda
  • Tumstock
  • En lång bräda
  • Utsättningspinnar
  • Riktsnören
  • Spade

Vi rekommenderar följande material:

Så här gör du:

1.
Mät noga ut ytan. Använd gärna mätsnöre.
2.
Undersök om det finns några ledningar i marken innan schaktning påbörjas.
3.
Schakta bort jordmassor och eventuell vegetation där infarten skall vara. Mängden att schakta bort varierar beroende på markförutsättningar på platsen samt vilken höjd man behöver på överbyggnaden för att undvika exempelvis tjälskjutning. Som riktlinje bör överbyggnaden vara minst 25 cm.
4.
Lägg ett materialavskiljande lager av geotextil längs eller tvärs utfyllningsriktingen. Skarvning utförs enklast med överlappning, minst 40 cm.
5.
Lägg på förstärkningslager 0/90, jämna till ytan och packa väl med en padda. Mängden förstärkningslager beror på markförutsättningarna. Ju sämre markförutsättningar ju mer förstärkningslager bör man använda. Lägg därefter på bärlager 0/32 i ett jämt lager. Vi rekommenderar att man lägger ett lager på minst 8–10 cm. Det är viktigt att ytan blir helt jämn så använd gärna en lång bräda eller dylikt för att raka ut materialet med. Packa ytan väl med paddan.
6.
För att addera en asfalterad slutyta kan du hyra in ett företag som både justerar ytan och lägger asfalten. Fördelen med det är att företaget oftast lämnar garanti på jobbet. NCC Industry har en beläggningsavdelning som utför asfaltbeläggningar och justeringar med kvalitet och garanti. Kontakta oss gärna för mer information.

Ansvarsfriskrivning

info

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. Konstruktion och resultat är beroende på lokala markförutsättningar och faktisk användning av recept och material

Tips!

info

Behöver du hjälp?

Boka gratis rådgivning  med oss eller kontakta vårt kundcenter.

info

Det finns firmor som man kan hyra in för att utföra schaktningen, de är mycket kunniga och det kan spara mycket tid. Kontakta gärna oss för mer information.

info

Många av våra anläggningar tar emot grävmassor. Kontakta din lokala anläggning för mer information.

info

Tänk på att lutningen från hus eller garage bör vara minst 2 % för att uppnå en bra vattenavrinning.

info

Måtten på våra material anges oftast i millimeter. Det betyder att till exempel makadam 11/16 är ett krossat bergmaterial där större delen av kornen ligger
mellan 11 och 16 mm.

Intresserad av detta projekt?

Använd vår planerare för att räkna ut rätt mängd material eller
handla material direkt i webbshoppen!