Köp- och leveransvillkor

Leveransvillkor och leveransförutsättningar

NCC levererar inom en radie om 5 mil från NCC:s anläggningsplatser. För beställningar och leveranser längre än 5 mil från NCC:s anläggningsplatser skickas en särskild förfrågan till NCC. Efter att den särskilda förfrågan är behandlad återkommer NCC med information om huruvida leverans är möjlig, och i förekommande fall även med ny prisuppgift.

Leverans sker normalt inom en vecka från beställning med reservation för att längre leveranstider kan förekomma under högtider och röda dagar.

Vid leverans är det av vikt att det finns erforderliga vägar till leveransplatsen och tillräckligt utrymme så att lastbil kan komma fram till och in på fastigheten för att leverera varorna. Leverans förutsätter fri höjd på 4,5 meter och fri bredd på 3,5 meter på väg från NCC:s anläggningsplats och fram till leveransplatsen. Om kunden har kännedom om förhållanden som kan försvåra leverans måste NCC underrättas om detta. Sådana förhållanden kan till exempel vara om vägen fram till avställningsplatsen har nedsatt bärighet, om vägen till avställningsplatsen är skyltad BK2 eller om förhållanden vid fastigheten innebär att lastbilen inte kan komma in på fastigheten.

För att underlätta leveransen ska kunden markera upp leveransplatsen. Saknas anvisningar om leveransplats accepterar Kunden att chauffören, om möjligt, lossar material på lämplig plats i anslutning till leveransadressen.

Om det inte går att leverera varorna till leveransadressen enligt förutsättningarna i detta avsnitt kommer NCC att kontakta kunden. Om kunden inte är anträffbar kommer leverans inte att kunna ske och kostnaden för returtransporten motsvarande NCC:s kostnad kommer att debiteras kunden. Om chauffören kommer i kontakt med kunden och väntetid uppstår kommer kostnad för väntetid motsvarande NCC:s kostnad att tas ut (1 875 kr/timme).

Specifika villkor vid leverans av lösvikt
Materialet tippas i hög.

Specifika villkor vid leverans av storsäck
Storsäcken levereras med kranbil som beroende på förutsättningarna på platsen kan lyfta säcken upp till sex (6) meter från lastbilen. Lastbilen ställer sig på plan yta och kräver utrymme för att få plats med stödben.

Leveransförsening

Om leveransen av produkterna försenas kommer NCC att meddela kunden så snart som möjligt. Kunden får då information om när leverans beräknas kunna ske.

Leveranskostnad

Kostnad för leverans är inkluderat i det totala priset som anges vid beställning. Observera att det totala priset syns först när kunden går vidare till varukorgen.

Reservation

NCC reserverar sig för avvikelser i vikt som kan uppstå vid lastningstillfället. Den lastade och levererade vikten vid beställning av tippleverans (ej storsäck) kan skilja sig mot den beställda vikten om 500 kg till följd av exempel torr eller våt väderlek. Upplysta volymvikter är vägledande. Priset baseras på den beställda vikten.

NCC reserverar sig för eventuell slutförsäljning och förbehåller sig rätten att vid slutförsäljning avbryta köpet utan rätt till ersättning för kunden.

Ångerrätt

Som konsument har du enligt distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du mottagit varorna med beaktande av vad som anges nedan.

Ångerrätten gäller endast för produkter som levereras i storsäck och inte vid leverans av lösvikt. För att ångerrätten ska gälla krävs att storsäcken är orörd.

Kunden bekostar returfrakten som ombesörjs av NCC.

Vid avbokning efter lastning av material på bil och släp/lastbil men innan avlämnande debiteras konsumenten kostnaden för returtransport motsvarande NCC:s kostnad.

För företagskunder gäller enligt köplagen ingen ångerrätt.

Reklamationsrätt

Önskar du reklamera en felaktig eller skadad produkt ber vi dig kontakta NCC snarast efter att du upptäckt problemet med produkten.

Betalningsalternativ/betalningsvillkor

Kortbetalning
Betala med ditt bank- eller kreditkort som är anslutet till Mastercard/Visa.

Swish
Du som är ansluten till Swish kan göra din betalning enkelt via Swish. Betalbeloppet dras då direkt från ditt bankkonto.

Faktura
Vi erbjuder betalning mot faktura med 30 dagars betaltid samt delbetalning via Walley.