Syrenhortensia på ett bord

Guide till uteplats med plattsättning

När du skall lägga plattor så är underarbetet mycket viktigt. Är det blött där du skall lägga dina plattor så bör du gräva djupare. Du kan då fylla med en dränerande makadam under lagret med bärlager. Om man slarvar med underarbetet så finns det risk för att plattorna (på grund av tjäle) flyttar sig både i sid- och i höjdled.

Detta behöver du:

 • Vibratorstamp/Padda
 • Gummi- eller träklubba
 • Spade
 • Sopkvast
 • Kratta
 • Rak bräda
 • Avdragslister
 • Vattenpass
 • Tumstock
 • Riktsnören
 • Utsättningspinnar

Vi rekommenderar följande material:

Så här gör du:

1.
Gräv ur den yta som du skall lägga plattorna på. Hur djupt du skall gräva beror på höjden på plattan. Räkna med cirka 10–15 cm under plattans höjd. Grovjustera ytan.
2.
Sprid ut bärlager. Bärlagret skall var cirka 10 cm tjockt. Packa detta lagret med en vibratorstamp/padda.
3.
Lägg ut 2 st. avdragslister längs med bäddens lutning, pressa ned dessa i bärlagret så att deras översida är samma höjd som plattornas undersida. Listerna som brukar användas är exempelvis trä 40×40 mm eller stålrör 32 mm diameter.
4.
Fyll på cirka 3 cm sättmaterial av stenmjöl 0/2.
5.
Dra av överytan med hjälp av den raka brädan, så att överflödigt material tas bort.
6.
Innan du lägger dit första plattan ska du försiktigt ta bort avdragslisterna och fylla i fördjupningen med stenmjöl. Lägg plattorna med en öppen fog på cirka 3 mm.

Ansvarsfriskrivning

info

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. Konstruktion och resultat är beroende på lokala markförutsättningar och faktisk användning av recept och material

Tips!

info

Makadam 2/5 är ett material som varken myror eller ogräs trivs i. Vill du vara helt på den säkra sidan för att slippa ogräs så kan du lägga en geotextilduk under allt stenmaterial. Denna duk kan också användas på andra platser i trädgården som du vill undvika att ha ogräs på.

info

Om det är en stor yta som du skall lägga plattor på kan det vara fördel att använda sig av maskiner. Det lönar sig ofta att hyra mindre grävmaskiner för mer omfattande schaktarbeten.

info

Du kanske måste fylla på med fogsand efter en tid. Ta med detta i beräkningen redan från början så slipper du en extra transportkostnad.

Intresserad av detta projekt?

Använd vår planerare för att räkna ut rätt mängd material eller
handla material direkt i webbshoppen!