Växthus i solsken

Guide till att anlägga en grund för växthus

Växthus köper man vanligen som byggsats, där montageanvisningar och rekommendationer för grunden ingår. Stommen till växthuset är oftast tillverkad i metall, som kan läggas direkt på packat stenmaterial eller på betongplattor.

Fördelen med växthus är att du förlänger odlingssäsongen utöver vad som är möjligt med frilandsodling. Dessutom tjänar växthus utmärkt som ett trivsamt uterum, där man kan placera bord och stolar för att njuta och umgås.

Detta behöver du:

  • Byggsats/växthus
  • Vält eller vibroplatta
  • Fiberduk
  • Bräda
  • Vattenpass

Vi rekommenderar följande material:

Så här gör du:

1.
Bestäm platsen för ditt växthus. Tänk på solens position genom dagen och eventuella skuggor från byggnader eller träd. Markera och mät ut platsen där växthuset ska stå med hjälp av utsättningspinnar och snören mellan dessa. Mät ut grunden något större än själva växthuset så att det enkelt kan monteras ovanpå.
2.
Gräv ur underlaget cirka 20 cm djupt.
3.
Om underlaget är mjukt och lerigt rekommenderas en fiberduk, som ett materialskiljande lager. Denna bidrar dels till att materialet inte sjunker ner i jorden samt fungerar som en viss förstärkning av bärigheten.
4.
Fyll urgrävningen med ett grundlager av bergkrossmaterial, som är den enklaste grunden att anlägga växthus på. En lämplig produkt är bergkross 0/16, med stenar på 0 till 16 mm, som är fördelaktig tack vare den finare fraktionen och därmed lätt att hantera för hand.
5.
Lägg ut bergkrossen och packa till önskad nivå. Höjderna och jämnheten kan kontrolleras med en rak bräda och vattenpass. Om det finns risk för vattensamlingar kan bergkrossen ersättas med Makadam 8/11–8/16 mm, som kan ta emot betydligt mer regn. Viktigt att tänka på är att detta vatten sedan kan rinna mot lägre terräng eller fångas upp i dräneringsledningar.
6.
En del växthus kräver förankring mot vind och då kan man köpa färdiga betongplintar eller gjuta egna under golvnivå. Lämpligen gräver man ner papprör som fylls med betong med ingjuten förankringsbult. Plintgrunden är stabil tack vare att den är förankrad djupt i marken. Gräv ner plintarna på ett frostfritt djup och lägg ett
7.
Nu är grunden färdig och det är dags att montera ihop växthuset ovanpå den färdiga grunden. Följ tillverkarens instruktioner noggrant.

Ansvarsfriskrivning

info

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. Konstruktion och resultat är beroende på lokala markförutsättningar och faktisk användning av recept och material.

Tips!

info

Behöver du hjälp?

Boka gratis rådgivning  med oss eller kontakta vårt kundcenter.

info

Önskar man ha en grund av betongplattor i växthuset så lägger man ett cirka 3 cm lager Stenmjöl 0/2 ovanpå grundlagret av bergkross. Därefter sätts betongplattorna ovanpå stenmjölet. Tänk på att göra stenytan något större än växthuset så att montaget kan ske direkt på betongplattorna. Även här kan en vindförankring behövas.

Intresserad av detta projekt?

Använd vår planerare för att räkna ut rätt mängd material eller
handla material direkt i webbshoppen!