Växthus i solsken

Guide till att anlägga en grund för växthus

Växthus köper man vanligen som byggsats, där montageanvisningar och rekommendationer för grunden ingår. Stommen till växthuset är oftast tillverkad i metall, som kan läggas direkt på packat stenmaterial eller på betongplattor.

Detta behöver du:

  • Byggsats/växthus
  • Vält eller vibroplatta
  • Fiberduk
  • Bräda
  • Vattenpass

Vi rekommenderar följande material:

info
Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. För mer situationsanpassad information råder vi er att kontakta oss.

Så här gör du:

1.
Den enklaste grundläggningen är en bädd av packad bergkross. En lämplig produkt är Bergkross 0/16 mm, som är lätt att hantera med handverktyg och som går att komprimera med vält eller vibroplatta. Om undergrunden är blöt eller mjuk bör man lägga en fiberduk som materialskiljande skikt.
2.
Lägg ut bergkrossen och packa till önskad nivå. Höjderna och jämnheten kan kontrolleras med en rak bräda och vattenpass. Man kan också spänna snören mellan nedslagna pinnar för att tydligare se nivåerna. Om det finns risk för vattensamlingar kan bergkrossen ersättas med Makadam 8/16 mm, som kan ta emot betydligt mer regn. Man måste bara tänka på att detta vatten sedan kan rinna mot lägre terräng eller fångas upp i dräneringsledningar.
3.
En del växthus kräver förankring mot vind och då kan man exempelvis gjuta betongplintar under golvnivå. Lämpligen gräver man ner papprör som fylls med betong med ingjuten
förankringsbult.
4.
Om man önskar en belagd yta av betongsten i växthuset, så kan grunden bestå av en packad Bergkross 0/16 mm och betongplattor som sätts i Stenmjöl 0/4 mm. Stenytan görs då något större än växthuset och montaget kan ske direkt på betongplattorna. Även här kan en vindförankring behövas.

Ansvarsfriskrivning

info

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. Konstruktion och resultat är beroende på lokala markförutsättningar och faktisk användning av recept och material.

Intresserad av detta projekt?

Använd vår planerare för att räkna ut rätt mängd material eller
handla material direkt i webbshoppen!