Grusgång med en skottskärra och vackra blommor däri.

Guide till grusgång i trädgården

Med denna guide lär du dig anlägga en enkel trädgårdsgång, för att gå på och inte framföra fordon på. För att framföra fordon krävs det högre bärighet på vägen. En grusgång i trädgården är både vacker och hemtrevlig, och relativt enkelt att göra för hand. Följ denna steg för steg-guide för att få ett fint och hållbart resultat.

Det finns många olika möjligheter att bygga trädgårdsgångar beroende på vilken yta och vilket utseende som passar. Egentligen är grus ett begrepp för naturgrus, men det används oftast för alla typer av bergmaterialytor. Beroende på vilket utseende och gångyta man vill ha kan man använda sig av olika topplager. Vill man ha runda stenar som är enklare att gå barfota på kan natursingel 8/16 vara ett bra alternativ.

Detta behöver du:

  • Fiberduk
  • Vält eller vibroplatta
  • Pinnar
  • Snöre

Vi rekommenderar följande material:

Så här gör du:

1.
Märk ut var du vill ha grusgången placerad med hjälp av pinnar och snören mellan dessa.
2.
Gräv ur underlaget ca 10 cm. Vid behov kan massorna användas för att modellera tomtytan i närheten.
3.
Om underlaget är mjukt och lerigt rekommenderas en fiberduk, som ett materialskiljande lager. Denna bidrar dels till att materialet inte sjunker ner i jorden samt fungerar som en viss förstärkning av bärigheten.
4.
Fyll urgrävningen med ett grundlager av bergkrossmaterial. Bergkross 0/16 med stenar på 0-16 mm fungerar bra som grundlager till grusgång. Det går även med grövre material, men om arbetet ska ske manuellt rekommenderas denna finare materialstorlek. Bergkrossmaterialet bidrar dels till att grusgången inte sjunker ned samt har också en dränerande effekt.
5.
Packa ytan med vält eller vibroplatta. Kontrollera nivån på överytan med en rak bräda eller genom att spänna snöre mellan nedslagna pinnar.
6.
Översta lagret på gångytorna ska bestå av ett 3–5 cm djupt finare material, förslagsvis makadam 5/8. Fraktionen på materialen är angiven i antal millimeter och avser minsta och största kornstorleken. Storlek väljs utefter vilket utseende på ytstrukturen som du vill ha. Allt ifrån makadam 2/5 till och med makadam 8/16 kan användas. Det är viktigt att lagret inte är djupare än 3–5 cm då gången annars blir svår att gå på.

Ansvarsfriskrivning

info

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. Konstruktion och resultat är beroende på lokala markförutsättningar och faktisk användning av recept och material

Tips!

info

Behöver du hjälp?

Boka gratis rådgivning  med oss eller kontakta vårt kundcenter.

info

Om du vill ha en mjukare gångyta för att kunna gå barfota kan du använda natursingel 8/16 istället för makadam som översta topplagret. Natursingel har mer rundade stenar, medan makadam är ett krossat material med mer skarpkantade stenar.

info

Vid allt markbyggande är det viktigt att nederbörd och smältvatten kan rinna bort. I annat fall bildas kvarstående vattenpölar och i värsta fall läckage mot byggnader. Detta undviks genom att alltid ha marklutning från byggnader. Detsamma gäller trädgårdsgångarna, som bör ha en svag lutning mot lägre terräng. I undantagsfall måste särskilda dräneringsledningar läggas, men en gång med dränerande stenmaterial kan i sig fungera som dränering.

Intresserad av detta projekt?

Använd vår planerare för att räkna ut rätt mängd material eller
handla material direkt i webbshoppen!