Guide till att anlägga en paddock

Med denna guide lär du dig att anlägga en paddock. Materialet man väljer till paddocken kan vara individuellt utefter kraven man har för sina hästar.

En paddock ska ha en hård botten och ett mjukt topplager samt släppa igenom vatten. Underarbetet är viktigt för livslängden på paddocken och ska bestå av ett grundlager, mellanlager och topplager.

Detta behöver du:

  • Gräv-, last- eller schaktmaskin
  • Vält-/vibroplatta
  • Kratta
  • Spade
  • Riktsnören
  • Utsättningspinnar
  • Dräneringsrör, 50-75 mm
  • Geotextilduk

Vi rekommenderar följande material:

Tänk på innan du planerar för dränering.

info

Dräneringen är viktigt och ska ske både under själva ridbanan och runt kanterna med avrinning i dagvattenbrunn. Dräneringsgravarna under ridbanan ska läggas med cirka 6 meters avstånd. Ridbanan bör även ha en lutning av 1–2 % mot kanterna med brytpunkt längs med medellinjen som ett tak. Ligger ridbanan på sluttande mark läggs lutningen i markens riktning.

Så här gör du:

1.
Grundlager: Mät upp ytan för paddocken och märk sedan ut ytan med utsättningspinnar och riktsnören mellan dessa. Gräv ut den markerade ytan cirka 30–40 cm djupt genom att schakta bort grus- eller jordmaterialet.
2.
Dränera schaktbotten. Gräv dräneringsgravar och lägg i dräneringsrör. Dräneringsgravarna ska vara så pass djupa att dräneringsrören ligger jäms med schaktbotten.
3.
Fyll med dränerande stenmaterial runt dräneringsrören. Makadam 11/16, med stenar på 11–16 mm, fungerar bra som dräneringsmaterial.
4.
Lägg en geotextilduk ovan dräneringsmaterialet.
5.
Mellanlager: Lägg ett bergkrosslager som är cirka 10–15 cm djupt ovan geotextilduken. Bergkross 0/32, med stenar på 0–32 mm, fungerar bra som mellanlager för en stabil grund.
6.
Lägg ett cirka 5 cm tjockt lager med stenmjöl 0/2. Packa detta lager till en hård yta med vibroplatta eller vält.
7.
Topplager: Lägg på det översta lagret cirka 10–15 cm tjockt med sand. Sand 0/4 är ett dämpande material och fungerar bra som topplager för paddock.

Ansvarsfriskrivning

info

Detta är en praktisk hjälp och en teoretisk utgångspunkt för hur man kan gå tillväga. Konstruktion och resultat är beroende av lokala markförutsättningar och faktisk användning av recept och material.

Tips!

info

Behöver du hjälp?

Boka gratis rådgivning  med oss eller kontakta vårt kundcenter.

info

Underhåll av paddocken är en viktig faktor för bra resultat och hållbarhet. Genom att harva den regelbundet blir ytan inte för hårt packad och minskar även dammandet. Harva på ca 5-7 cm djup med ett intervall på minst 3 ggr per år.

Intresserad av detta projekt?

Använd vår planerare för att räkna ut rätt mängd material eller
handla material direkt i webbshoppen!